onsdag 31. august 2016

Freske foredrag fra forskere ved NMBU

Onsdag 31. august, kl. 19.00. Tre korte foredrag fra forskere ved NMBU.
Sted: Kulturhuset, Ås sentrum.

1) Nærfriluftsliv og folkehelse - førsteamanuensis på Seksjon for folkehelsevitenskap, Katinka Horgen Evensen, er opptatt av naturen som helsefremmende faktor, og har blant annet forsket på betydning av planter i kontormiljøer.

2) Hva er naturbasert reiseliv? Professor på Institutt for naturforvaltning, Peter Fredman, har arbeidet med forskning og utvikling av turisme, friluftsliv og nasjonalparker i Sverige i nesten 20 år, og er prosjektleder på et stor forskningsprosjekt som skal undersøke naturbasert turisme og dens plass i den nye bioøkonomien.

3) Trekk - er det så farlig da? Professor Tormod Aurlien fra Institutt for matematiske realfag og teknologi, er en engasjert forsker på fagområdene husbyggingteknikk, bygningsfysikk, energi og miljø.

Katinka Horgen Evensen


Tormod AurlienPeter Fredman

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar